Rapportarkiv

 • SUSANNE N - Forlis den 3. juni 2020 (Igangværende undersøgelse)

  Publiceret 03-06-2020
  Fiskeskibe Igangværende Stabilitet/lækage Ulykkesrapport

  Ved midnatstid den 2. juni 2020 afgik fiskeskibet SUSANNE Hvide Sande Havn med to besætningsmedlemmer for at fiske tobis i farvandet ca. 12 sømil sydvest for Thyborøn. Fiskeriet blev igangsat ca. kl...

 • TORM MAREN - Tab af MOB den 1. april 2020 (I høring)

  Publiceret 01-04-2020
  Handelsskibe Igangværende Andre ulykker/hændelser Ulykkesrapport

  Den 1. april 2020 lå TORM MAREN ca. 100 sømil ud fra Guineas kyst og var i gang med at udføre en rutinemæssig udsætning af skibets redningsbåde og mandoverbordbåd. Efter en uproblematisk udsætning af..

 • ANE METTE PRIES- Arbejdsulykke den 30. marts 2020 (Igangværende undersøgelse)

  Publiceret 31-03-2020
  Handelsskibe Igangværende Arbejdsulykke Ulykkesrapport

  Den 30. marts 2020 lå skibet ANE METTE PRIES fortøjret til et havbrugsanlæg ca. en times sejlads fra Kragenæs nordvest for Fejø. Havbrugsassistenterne fra skibet var i færd med at montere net på en ra..

 • STONE I - Havari den 4. januar 2020 (I høring)

  Publiceret 04-01-2020
  Handelsskibe Igangværende Andre ulykker/hændelser Ulykkesrapport

  Den 4. januar 2020 lå tankskibet STONE I fortøjret ved Ensted Olieterminal i Aabenraa og lastede gasolie. Ca. klokken 0930 begyndte det at blæse op, og skibets trosser kunne ikke holde skibet langs. S..

 • EMMALIE - Brand den 12. december 2019

  Publiceret 12-12-2019
  Fiskeskibe Afsluttet Brand/eksplosion Ulykkesrapport

  Denne søulykkesrapport omhandler Den Maritime Havarikommissions undersøgelse af brand på fiskeskibet EMMALIE den 12. december 2019. I søulykkesrapporten redegøres der for havarikommissionens undersø..

 • SVANEN - Overbordfald den 10. december 2019

  Publiceret 10-12-2019
  Handelsskibe Afsluttet Passagerulykke Undersøgelsesresumé

  Dette undersøgelsesresumé omhandler overbordfald på passagerskibet SVANEN i Aarhus Havn, som skete, da landgangsbroen svigtede, og medførte at tre passagerer faldt i vandet. I resumeet fokuseres der p..

 • HAV STREYM - Arbejdsulykke den 2. november 2019

  Publiceret 02-11-2019
  Handelsskibe Afsluttet Arbejdsulykke Undersøgelsesresumé

  Det færøsk indregistrerede lastskib HAV STREYM lå langs kaj i Karmøy, Norge, og skulle til at losse, da en skibsassistent kom i klemme mellem en lejder og den travers, som skibes gravko var monteret p..

 • NARLUNEQ - Forlis den 14. september 2019

  Publiceret 14-09-2019
  Fiskeskibe Afsluttet Grundstødning Undersøgelsesresumé

  Dette resumé omhandler NARLUNEQs påsejling af et skær i en indenskærsrute ved Nordlysets Løb i Vestgrønland og behandler navigation i snævert farvand, hvor de hydrografiske data er mangelfulde. Resu..

 • MASIK SIORAQ - Arbejdsulykke den 9. september 2019

  Publiceret 09-09-2019
  Handelsskibe Afsluttet Arbejdsulykke Undersøgelsesresumé

  Om formiddagen den 9. september 2019 lå MASIK SIORAQ langs kaj ved bygden Kuummiut på Grønlands østkyst. Skibets besætning arbejdede med at reparere kajanlægget og losse grus. Under arbejdet kom skipp..

 • WORLD BORA og RABA - Kollision den 19. februar 2019

  Publiceret 26-07-2019
  Handelsskibe Afsluttet Kollision Ulykkesrapport

  Den 19. februar 2019 kolliderede det cypriotiske lastskib RABA med det danske vindmøllefartøj WORLD BORA nord for Sassnitz i tysk farvand. Kollisionen medførte ikke alvorlig skade på skibene, men besæ..