1. Dataindsamling

Enhver ulykkesundersøgelse starter med indsamling af data.

I dataindsamlingsprocessen indsamles der tre hovedtyper af data, hvor der anvendes forskellige former for dataindsamlingsteknikker.